Gạch không nung , gach block tại đồng nai

Đồng nai tiềm năng phát triển gạch không nung , gạch block  là vật liệu thay thế  truyền thống 

Vật liệu xanh có nhiều ưu điểm, như bảo vệ môi trường; cách âm, cách nhiệt, chống cháy; thi công nhanh... Mặc dù có nhiều điểm mạnh so với vật liệu truyền thống, nhưng thực tế trên thị trường sản phẩm này còn lép vế nhiều so với các loại vật liệu truyền thống.